REFERENCER

Læs hvad vores kunder har fået ud af at spille Business Model Game:

   

 

 

DTU

Vi har, fra vores største kunde DTU, modtaget en intern vurdering af spillet fra deres mest aktive bruger, adjunkt Thomas Winther. Her følger et par uddrag af dette. Ønskes hele vurderingen sender vi den gerne.

 • ‘Jeg brugte med andre ord Business Model spillet til at skabe konsensus omkring det der blev min in- troducerende opgave i ledelse og styring…’
   
 • ‘Det spillet gør er, ved hjælp af kort, at på samme tid guide, udfordre og perspektivere forskellige problemstillinger i projektet…’
   
 • ‘Derved bliver nogle ellers temmelig tørre projektparametre lige pludselig lettere tilgængelige, og parametrenes alvorlige natur, kommer ikke til at stå i vejen for at se muligheder og alternativer i stedet for at fokusere på det kendte eller det standardiserede.’
   
 • ‘Selve spillet bliver spillet på en relativt enkel spilleplade, og jeg må helt klart rose de danske initiativ- tagere for at have formået, at få den oprindelige skabelon til at fremstå som et ægte skitseringsværk- tøj, hvor emnet for spillet er værdifeltet i midten’
   
 • ‘Afgørende var det imidlertid at gøre klart for dem, at deres seriøse tilgang ikke måtte stå i vejen for deres kreativitet, og at løsningen ikke var relevant endnu, men at det tværtimod var vigtigt at finde nye tilgange til projektet.’
   
 • ‘de funktionelle overvejelser er uden tvivl meget vigtige i et innovativt uddannelsesforløb, og spillet medvirker til at italesætte problemer, der sagtens kan tages op på et senere tidspunkt.’
   
 • ‘Jeg var, og er, derfor meget positivt indstillet overfor spillet.’

 

CPH Business

take offer

BONNIER

creature