Sæt dine idéer i spil

Business Model Game er et fysisk spil, hvor deltagerne i samarbejde skaber unikke forretningskoncepter. Motivationen for at spille kan være idégenerering, konceptskabelse, teambuilding eller introduktion til ‘Business Model Canvas’, som spillet er bygget op omkring.


Business Model Game er oprindeligt designet til startups samt virksomheder der skal lancere nye produkter eller skabe nye forretningsområder. Spillet fungerer som katalysator for konstruktive dialoger der gør spildeltagerne til medskabere af et forretningskoncept med afsæt i den idé eller udfordring som deltagerne bruger som udgangspunkt for spillet.